Ο τομέας του λιανικού εμπορίου έχει πληγεί ιδιαίτερα από την παγκόσμια οικονομική κρίση αφού η ανεργία και η αύξηση των φορολογιών έχουν περιορίσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού και εξαντλήσει τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Τυχόν απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων θα έχει θετική επίδραση στην απασχόληση (αφού εκ των πραγμάτων θα απαιτείται αυξημένος αριθμός εργαζομένων για να καλύψουν τις επιπλέον ώρες λειτουργίας των καταστημάτων) αλλά και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή ο οποίος δεν θα είναι πλέον δέσμιος των περιοριστικών ωραρίων λειτουργίας που επιβάλλει η νομοθεσία σήμερα.
Πάγια θέση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) είναι πως ολόκληρη η Κύπρος, ένας εξόχως τουριστικός προορισμός, αποτελεί τουριστική ζώνη. Είναι εντελώς αδόκιμο να διαχωρίζουμε ένα μικρό νησί σε τουριστικές ζώνες και μη, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της Λεμεσού, όπου δεν θεωρήθηκε αρκετά τουριστική περιοχή για να λειτουργεί τις Κυριακές Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου. Ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει να δικαιούται να λειτουργεί την επιχείρησή του όποτε ο ίδιος επιθυμεί και ο καταναλωτής να εξυπηρετείται όπως τον βολεύει και όχι μέσα σε πλαίσια που δεν συμβαδίζουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Με παραστάσεις της η ΟΕΒ προς όλους τους αρμόδιους φορείς έχει επισημάνει πως οι περιοριστικές πρακτικές που ακολουθούνται στην Κύπρο όχι μόνο πλήττουν την κατανάλωση και την απασχόληση, αλλά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με δοκιμασμένες πρακτικές άλλων ανεπτυγμένων κρατών. Πολύ προσφάτως μάλιστα η Ιταλία έχει απελευθερώσει τα ωράρια των καταστημάτων ως ένα μέτρο κατά της οικονομικής κρίσης.
Επίσης πρόσφατα Βελγικό δικαστήριο κατέθεσε προδικαστικά ερωτήματα προς το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) για το αν η λειτουργία των καταστημάτων εκτός των ωραρίων που ορίζει η εθνική νομοθεσία (στο Βέλγιο επιβάλλεται στα καταστήματα να είναι κλειστά μια μέρα της επιλογής τους την εβδομάδα) συγκρούεται με την Οδηγία 29/2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Συγκεκριμένα, το ΔΕΚ καλείται να απαντήσει, με βάση την πιο πάνω Οδηγία, εάν θεωρείται αθέμιτη εμπορική πρακτική ένας έμπορος να διατηρεί το κατάστημά του ανοικτό 7 ημέρες την εβδομάδα και να το διαφημίζει και κατά πόσο η βελγική νομοθεσία που υποχρεώνει έναν έμπορο να κλείνει το κατάστημά του τουλάχιστο μια μέρα την εβδομάδα αν προσκρούει στην πιο πάνω Οδηγία.
Η απόφαση του ΔΕΚ δύναται να είναι καθοριστικής σημασίας και με σημαντικότατες προεκτάσεις σε ότι αφορά την εφαρμογή περιορισμών στα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων από τα κράτη-μέλη.
Η ΟΕΒ θα κρατά ενήμερους τους επιχειρηματίες για τις όποιες εξελίξεις.