Η Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει τη λειτουργία της ανανεωμένης της ιστοσελίδας (www.mcit.gov.cy/ts).

Η δημιουργία της νέας ιστοσελίδας αποσκοπεί στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών και επιχειρήσεων για την αποστολή, τις αρμοδιότητες, το έργο και δραστηριότητες της Υπηρεσίας Εμπορίου.

Η ιστοσελίδα παρέχει -μεταξύ άλλων- πληροφόρηση αναφορικά με:
– τις ενέργειες προώθησης των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών.
– τις δράσεις και σχέδια ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς εξαγωγής γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.
– τα εμπορικά κέντρα της Κύπρου στο εξωτερικό.
– τη διαμόρφωση και εφαρμογή της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ και την προώθηση των διεθνών εμπορικών σχέσεων της Κύπρου.
– την έκδοση αδειών εισαγωγής/εξαγωγής.