Με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι κατόπιν έντονων προσπαθειών της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), άρχισαν από σήμερα να γίνονται δεκτές για κατάθεση επιταγές των τραπεζών ανεξαρτήτως του τραπεζικού ιδρύματος που έχουν εκδοθεί.

Η ΟΕΒ εκφράζει ταυτόχρονα την έντονη δυσαρέσκεια της αναφορικά με σημερινό διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας για αποδέσμευση μόνο του 10% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου. Παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, εν τούτοις δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να βιώνουν τις δυσκολίες των τελευταίων ημερών με πρωτοφανή έλλειψη του κεφαλαίου κίνησης.

Η ΟΕΒ απευθύνει έκκληση προς την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών όπως αναθεωρήσουν άμεσα την απόφαση τους και αποδεσμεύσουν ολόκληρο το ποσοστό του 40% των ανασφάλιστων καταθέσεων.Αυτό το οποίο προέχει είναι να αρχίσει να κινείται άμεσα η αγορά με αύξηση της ρευστότητας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα γνωστά σε όλους θετικά αποτελέσματα με μεγαλύτερο αυτό της διαφοροποίησης του αρνητικού κλίματος που επικρατεί.

Η ΟΕΒ αναμένει σύντομα τη μείωση των επιτοκίων ώστε να ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματικές και ιδιωτικές επενδύσεις συμβάλλοντας στην αναθέρμανση της οικονομίας.