Στο πλαίσιο της προσπάθειας να δοθεί μια νέα δυναμική στην Ενιαία Αγορά και να δημιουργηθεί ένα νέο οικονομικό σύστημα για την Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης μιας Τραπεζικής Ένωσης για την ενδυνάμωση του ευρώ, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνει Ανοικτή Συζήτηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Εσωτερική Αγορά και Υπηρεσίες, κ. Michel Barnier με θέμα: «Η Ευρώπη και η κρίση». Η ανοικτή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στη Λευκωσία την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17:30-19:00.

Για συμμετοχή καλέστε στο τηλ. 22817770 μεταξύ 09:00-17:00, ή μέσω email Claudio.SAGHBINI@ext.ec.europa.eu

Βρείτε εδώ την πρόκληση