Με μειωμένα δίδακτρα 10% για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και με επιπρόσθετη έκπτωση 5% για όλους όσοι εξοφλήσουν το ανάλογο ποσό σε μία δόση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τώρα, χρόνο μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου, να υποβάλουν αίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Τα μοναδικά προνόμια και οφέλη της σύγχρονης, αναγνωρισμένης και έγκυρης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η ευελιξία μελέτης των σπουδαστών – ανεξαρτήτου ηλικίας και πάντοτε κατά τον ελεύθερο χρόνο τους, καθιστούν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μία άριστη επιλογή για σπουδές. Ταυτόχρονα, όλα του τα προγράμματα σπουδών, είναι αναγνωρισμένα, αφού το ΑΠΚΥ είναι κρατικό Πανεπιστήμιο και ισότιμο με τα συμβατικά.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το ΑΠΚΥ προσφέρει 3 προπτυχιακά, 22 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και προγράμματα κατάρτισης με αντιστοιχία στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σε μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων προσφέρονται και διδακτορικές θέσεις.

Σε προπτυχιακό επίπεδο: «Αστυνομικές Σπουδές», «Διοίκηση Επιχειρήσεων», «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο: «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος», «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα», «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική», «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία», «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία», «Επιστήμες της Αγωγής», «Θεατρικές Σπουδές», «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα», «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα», «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας», «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη», «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», «Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας», «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική», «Applied Health Informatics», «Educational Leadership», «Master in Business Administration – MBA», «Social Information Systems», «Wireless Communication Systems».

Τα δύο, μικρότερης διάρκειας προγράμματα κατάρτισης, σε αντικείμενα αιχμής είναι: «Διαδικτυακά Σεμινάρια στα Social Media», «Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη Μονάδων Υγείας».

Ανεξάρτητα, προσφέρονται και οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» με δικαίωμα εγγραφής για όλους ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως προσόντων που θεωρούνται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://portal.ouc.ac.cy/%5Capplicants.aspx

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Φεβρουαρίου 2014

Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα υπάρχουν στις ανάλογες σελίδες του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy). Για περισσότερη υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΑΠΚΥ στο (+357)-22411600 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.