Μετά από συνεδρία του Τεχνικού του Συμβουλίου BT/TCMG στις 12/12/2013, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (CEN), αποφάσισε ότι απαιτείται η άμεση απόσυρση 7 εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων έκδοσης 2013, λόγω ανάγκης διορθώσεων κενών και τεχνικών αλλαγών.

Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.