Αρνητικό ρυθμό, ύστερα από επτά μήνες, παρουσίασε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός το Δεκέμβριο του 2014, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Για ολόκληρο το 2014 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -0,3%, σε σύγκριση με 0,4% το 2013.

Συγκεκριμένα, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ή εναρμονισμένος πληθωρισμός μειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 με ρυθμό -1,0%, στις 116,90 μονάδες, σε σύγκριση με 118,03 μονάδες ή μείωση -1,3% τον Δεκέμβριο του 2013.

Το Νοέμβριο του 2014 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κυμάνθηκε στο 0%. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός κατέγραψε ξανά αρνητικό ρυθμό τον Μάιο του 2014 όταν υποχώρησε κατά 0,1%.