Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά το μήνα Ιούλιο 2015 σημείωσαν αύξηση 6,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε αεροπλάνα καθώς και στις πωλήσεις Πετρελαίου Κίνησης, Βενζίνης, Ελαφρού Μαζούτ, Ασφάλτου και Υγραερίου.

Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία και στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου και Βαρέος Μαζούτ. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν αύξηση 9,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 5,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.