Αύξηση 4,2% σημείωσαν το 2014 ο τομέας των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, σε σχέση με το 2013, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης αυξήθηκαν το 2014 κατά 7,9%, ενώ οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος μειώθηκαν κατά 0,3%.

Εξάλλου, ο τομέας των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων παρουσίασε το 2014 αύξηση 6,6%, σε σύγκριση με το 2013, ενώ οι τομείς της ενημέρωσης και επικοινωνίας και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων παρουσιάζουν μείωση 4,5% και 5,0% αντίστοιχα.

Επίσης, την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, οι τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, της ενημέρωσης και επικοινωνίας και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων παρουσιάζουν αύξηση 1,0%,1,2% και 12,8% αντίστοιχα.

Αντίθετα, ο τομέας των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων παρουσιάζει μείωση 14,9%.