Ο συνολικός αριθμός των νεοεγγραφέντων οχημάτων σημείωσε αύξηση 11,4% τους πρώτους έξι μήνες του 2015 και έφτασε στις 12.470, σε σύγκριση με 11.190 κατά την ίδια περίοδο του 2014, σύμφωνα με την έκθεση “Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων” της Στατιστικής Υπηρεσίας για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 16,7% και έφτασαν στις 10.432, σε σύγκριση με 8.936 που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2014. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 4.814 ή 46,1% ήταν καινούρια και 5.618 ή 53,9% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Οι εγγραφές των εμπορικών και φορτηγών αυτοκινήτων έφτασαν τις 951 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, σε σύγκριση με 936 την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημείωσαν δηλαδή αύξηση 1,6%.

Τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 3,8% και έφθασαν τα 819 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2015, σε σύγκριση με 789 την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα βαριά φορτηγά μειώθηκαν κατά 8,8% σε 83 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, από 91 της αντίστοιχης περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014.

Οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) μειώθηκαν κατά 12,5% σε 49 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, από 56 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014.

Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε μειώθηκαν κατά 17,5% και έφτασαν τις 99 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, σε σύγκριση με 120 την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε μειώθηκαν κατά 19,0% και έφτασαν τις 868 τους πρώτους έξι μήνες του 2015, σε σύγκριση με 1.072 την αντίστοιχη περίοδο του 2014.