Αύξηση 0,8% σημείωσε την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014 ο τομέας των Μεταφορών, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Αναλυτικότερα, οι Χερσαίες Μεταφορές και οι Πλωτές Μεταφορές παρουσιάζουν το τρίτο τρίμηνο του 2014 αύξηση 3,8% και 17,4% αντίστοιχα.

Οι Αεροπορικές Μεταφορές παρουσιάζουν μείωση 32,3%. Αύξηση 2,2% παρουσιάζεται στην Αποθήκευση και τις Υποστηρικτικές προς τη Μεταφορά Δραστηριότητες, ενώ οι Ταχυδρομικές και Ταχυμεταφορικές Δραστηριότητες σημειώνουν μείωση 0,1%.

Εξάλλου, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο τομέας των Μεταφορών παρουσιάζει μείωση 1,8%.
Αναλυτικότερα, οι Χερσαίες Μεταφορές και οι Πλωτές Μεταφορές παρουσιάζουν αύξηση 6,9% και 14,5% αντίστοιχα. Οι Αεροπορικές Μεταφορές παρουσιάζουν μείωση 31,2%.

Μείωση 2,2% παρουσιάζεται και στην Αποθήκευση και τις Υποστηρικτικές προς τη Μεταφορά Δραστηριότητες, ενώ οι Ταχυδρομικές και Ταχυμεταφορικές Δραστηριότητες σημειώνουν αύξηση 2,1%.