Αύξηση €185,2 εκ κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, καθώς σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.263,2εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014 σε σύγκριση με €2.078,0εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014 ήταν €3.258,8εκ. σε σύγκριση με €3.140,8εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014 ήταν €995,6εκ. σε σύγκριση με €1.062,9εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013.

Κατά το μήνα Αύγουστο 2014 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €414,8εκ.

Από την άλλη, για τον Αύγουστο, οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον μήνα Αύγουστο 2014 ήταν €89,9εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €45,7εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €44,2εκ.