Αύξηση καταγράφηκε στον όγκο κύκλου εργασιών στο Λιανικό εμπόριο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ωστόσο σημειώθηκε μείωση στην αξία του.

Συγκεκριμένα, όπως σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Ιούνιο 2015 μειώθηκε κατά 1,0% και έφτασε στις 87,5 μονάδες (βάση 2010=100) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015, ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 0,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2014.

Από την άλλη, σύμφωνα επίσης με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για τον Ιούνιο 2015 αυξήθηκε κατά 3,9% και έφτασε στις 87,4 μονάδες (βάση 2010=100) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 ο δείκτης υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2014.