Αύξηση 7.9% κατέγραψε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 φτάνοντας στα €1.607,0 εκ. σε σύγκριση με €1.488,6εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών από τρίτες χώρες και από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ήταν €2.382,4 εκ. σε σύγκριση με €2.299,8 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ήταν €775,4εκ. σε σύγκριση με €811,1εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013.

Κατά το μήνα Ιούνιο 2014, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών από τρίτες χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ήταν €419,6εκ. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Ιούνιο 2014 ήταν €146,4εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €66,0εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €80,4εκ.