Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) βραβεύτηκε για την εξαίρετη ποιότητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο “National Standardization Systems: Experiencing Best Practices in Europe” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci – Κινητικότητα. Η βράβευση έγινε σε τελετή που διοργάνωσε το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, 2013 με θέμα «Κινητικότητα και Ευρωπαϊκή Πολιτότητα».

Στόχος του Προγράμματος ήταν να εξοπλίσει τα στελέχη και τους συνεργάτες του CYS με γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε συγκεκριμένα θέματα στα οποία οι συνεργαζόμενοι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης της Ολλανδίας (NEN), της Πορτογαλίας (IPQ) και της Νορβηγίας (SN), διαθέτουν αποδεδειγμένα προηγμένη τεχνογνωσία η οποία βοηθά τον CYS να βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

H ανάγκη για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού προέκυψε από την αναγνώριση ότι τα στελέχη και οι συνεργάτες του CYS χρειάζονται συνεχή ενημέρωση για την Τυποποίηση και εκπαίδευση σε μεθόδους και καλές πρακτικές για την αποδοτικότερη μετάδοση των γνώσεων και πληροφοριών, την εφαρμογή και την αφομοίωσή τους από τους τελικούς αποδέκτες (επιχειρήσεις, οργανισμοί, υπηρεσίες, καταναλωτές, ακαδημαϊκή κοινότητα κ.ά.).

Παράλληλα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κουλτούρα, τον πολιτιστικό πλούτο των χωρών αυτών και επίσης να συσφίξουν τους επαγγελματικούς δεσμούς με τους συναδέλφους στους Οργανισμούς Τυποποίησης των επισκεπτόμενων χωρών.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τη βράβευση. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε εκ μέρους του CYS ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πέτρος Μάρκου.