Γενική Ερευνά Αγοράς για τη Γαλλία, που μας διαβιβάστηκε από το Εμπορικό Κέντρο της Κύπρου στο Παρίσι.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, τo 2012, το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον παρουσίαζε έντονες αντιθέσεις. Ενώ η ανάπτυξη των αναδυόμενων χωρών επιβραδύνθηκε, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα, η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αδιαμφισβήτητη. Αντιθέτως, η ζώνη του ευρώ στο σύνολό της μπήκε σε ύφεση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακές χώρες-μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) και η Πορτογαλία. Στη Γαλλία, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε στάσιμη.

Διαβάστε ολόκληρη τη Γενική Ερευνά Αγοράς για τη Γαλλία εδώ.