Εντός του Οκτώβρη αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρησης εγγράφων/εντύπων εγγεγραμμένων εταιρειών. Για να γίνει δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρηση εγγράφων/εντύπων μιας εγγεγραμμένης εταιρείας θα χρησιμοποιούνται από το χρήστη δύο κωδικοί: (α) κωδικός χρήστη και (β) κωδικός εταιρείας.

Η εγγεγραμμένη εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται να καταχωρούνται τα έντυπα/έγγραφα της ηλεκτρονικά θα υποβάλει αίτημα για παροχή κωδικού. Ο κωδικός αυτός θα αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας.

Όσοι έχουν ήδη πάρει κωδικό χρήστη δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.   

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ