Γραμμάτια Δημοσίου 30 ημερών ύψους €50 εκατομμυρίων με μέση απόδοση 1,81% εξέδωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατά τη σημερινή δημοπρασία υποβλήθηκαν προσφορές ύψους €76,1 εκατ. εκ των οποίων τα €70 εκατ αφορούσαν ανταγωνιστικές προσφορές και τα €6 εκατ. μη ανταγωνιστικές.

Η συνολική ονομαστική αξία των αποδεκτών προσφορών ανήλθε στα €50 εκατ, εκ των οποίων τα €43,84 αφορούν ανταγωνιστικές προσφορές και €6,16 μη ανταγωνιστικές. Όσον αφορά τις προσφερόμενες αποδόσεις, η ανώτατη ανήλθε στο 1,94% και η κατώτατη στο 1,70%, με την μέση απόδοση να φτάνει το 1,81%.