Το Eurogroup καλωσορίζει το συμπέρασμα της Τρόικα μετά την τρίτη αξιολόγηση ότι το πρόγραμμα προσαρμογής της Κύπρου είναι στον σωστό δρόμο. Επικροτούμε τη συνεχή προσήλωση των κυπριακών Αρχών στην προσεκτική εκτέλεση του προϋπολογισμού η οποία, παράλληλα με μια λιγότερο σοβαρή απ’ ότι αναμενόταν ύφεση, οδήγησε στην εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων για το 2013 με σημαντικό περιθώριο. Οι προοπτικές εξακολουθούν αποτελούν πρόκληση και η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι απαραίτητη. Την ίδια ώρα θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση τα σημάδια βελτίωσης της μακροοικονομικής σταθερότητας καθώς προχωρούσε η εφαρμογή του προγράμματος. Καλωσορίζουμε τα βήματα που έγιναν ήδη για εισαγωγή στη δεύτερη φάση της σταδιακής χαλάρωσης των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, κάτι που σηματοδοτήθηκε από τη χαλάρωση των περιορισμών στις προθεσμιακές καταθέσεις, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει προωθήσει η κυβέρνηση. Οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβάνοντας τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τα διαρθρωτικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί στο Μνημόνιο.

Με την υιοθέτηση του νομοσχεδίου επί των δημοσιονομικών διαδικασιών και του νόμου για τις ιδιωτικοποιήσεις, η Κύπρος έχει εκπληρώσει τις προαπαιτούμενες δράσεις που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, το Εurogroup ενέκρινε κατ` αρχήν την εκταμίευση της επόμενης δόσης οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. Τηρουμένων των εθνικών διαδικασιών και της τυπικής έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, η επόμενη δόση των 150 εκατ. ευρώ προβλέπεται να εκταμιευθεί στις αρχές Απριλίου. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αναμένεται να αποφασίσει για την εκταμίευση 86 εκατ. ευρώ.