Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €30,5 εκ. το 2013, που αντιστοιχούν σε 0,17% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €30,0 εκ. ή 0,15% το 2012. Οι αντίστοιχες δαπάνες στις χώρες-μέλη της ΕΕ υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 0,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €24,7 εκ., τα ορυχεία και λατομεία και οι επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος €5,8 εκ. και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και παροχής νερού €0,1 εκ. Στον τομέα της μεταποίησης, όπου παρουσιάζονται και οι περισσότερες δαπάνες, ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων πραγματοποίησε δαπάνες ύψους €9,9 εκ., η βιομηχανία τροφίμων €6,8 εκ., η ποτοποιία €2,7 εκ., η βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €1,0 εκ. και η βιομηχανία ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο €0,9 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, οι δαπάνες αφορούσαν τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης €10,7 εκ., τη διαχείριση των αποβλήτων €10,0 εκ., τη διαχείριση των λυμάτων €8,5 εκ. και άλλα (όπως την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας) €1,3 εκ.