Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου ανακοίνωσε το Δείκτη Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Οκτώβριο 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο εν λόγω Δείκτης ανήλθε στις 128,9 μονάδες, παρουσιάζοντας μείωση 2,3 μονάδες ή 1,8% σε σύγκριση με 131,2 μονάδες το Σεπτέμβριο 2012. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2011 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 3,6 μονάδες ή 2,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ο Δείκτης σημείωσε μείωση 1,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Νοέμβριο 2012 έφτασε στις 124,0 μονάδες και παρουσίασε μείωση 4,9 μονάδες ή 3,8% σε σύγκριση με 128,9 μονάδες τον Οκτώβριο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.