Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον Μάιο 2014 ανήλθε στις 75,3 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σύγκριση με τον Μάιο 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2014, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 3,0% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Μάιο 2014 ο δείκτης έφτασε τις 75,4 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 2,1% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2013.