Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2015 ανήλθε στις 67,5 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 4,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2014. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 5,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Φεβρουάριο 2015 ο δείκτης έφτασε τις 64,8 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 4,3% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2014.