Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για τον μήνα Απρίλιο 2014 ανήλθε στις 77,1 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 8,8% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2013. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2014, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 10,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Απρίλιο 2014 ο δείκτης έφτασε τις 76,3 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 6,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2013.