Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο 2013 μειώθηκε κατά 1,07 μονάδες ή 0,89% και έφτασε στις 119,19 μονάδες, σε σύγκριση με 120,26 το Δεκέμβριο 2012. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μειώσεις τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης λόγω των ξεπουλημάτων, καθώς επίσης και σε μείωση στις τιμές των πατατών και του υγραερίου. Αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών καθώς και στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και των προϊόντων καπνού λόγω αύξησης στους φόρους κατανάλωσης. Μικρή αύξηση σημειώθηκε και σε μερικά προϊόντα και υπηρεσίες από την αύξηση στο φόρο προστιθέμενης αξίας από 17% σε 18% από τις 14 Ιανουαρίου. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ΄ επέκταση του πληθωρισμού, τον Ιανουάριο 2013 ανήλθε στο 1,8% σε σύγκριση με πληθωρισμό 1,1% το Δεκέμβριο 2012 και 3,1% τον Ιανουάριο 2012.