Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2014 αυξήθηκε κατά 0,34 μονάδες ή 0,29% και έφτασε στις 118,37 μονάδες σε σύγκριση με 118,03 το Μάιο 2014. Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων φρέσκων λαχανικών, ορισμένων τελών τηλεφωνίας και του ηλεκτρικού ρεύματος. Μείωση σημειώθηκε στην τιμή των πατατών.

Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο 2014 μειώθηκε με ρυθμό -1,2% σε σύγκριση με -1,4% το Μάϊο 2014 και 0,1% τον Ιούνιο 2013.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, ο Δείκτης σημείωσε μείωση -2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.