Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία που δημοσίευσε νωρίτερα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Νοέμβριο 2012 ανήλθε στις 106,6 μονάδες παρουσιάζοντας μείωση 2,1 μονάδες ή 1,9% σε σύγκριση με 108,7 τον Οκτώβριο 2012. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο 2011 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 3,1 μονάδες ή 2,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Δεκέμβριο 2012 αυξήθηκε κατά 28,8 μονάδες ή 27,0% και έφτασε στις 135,4 μονάδες σε σύγκριση με 106,6 το Νοέμβριο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.