Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Μάιο 2014 ανήλθε στις 84,9 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 4,9 μονάδες ή 6,1% σε σύγκριση με 80,0 τον Απρίλιο 2014. Σε σύγκριση με το Μάιο 2013 ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,3 μονάδες ή 2,8%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαίου 2014 ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Ιούνιο 2014 αυξήθηκε κατά 1,5 μονάδες ή 1,8% και έφτασε στις 86,4 μονάδες σε σύγκριση με 84,9 το Μάιο 2014. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.