Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο  Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε στις 109,1 μονάδες παρουσιάζοντας μείωση 2,9 μονάδες ή 2,6% σε σύγκριση με 112,0 το Σεπτέμβριο 2012. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2011 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 4,4 μονάδες ή 3,9%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ο Δείκτης παρουσίασε μείωση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου για το μήνα Νοέμβριο 2012 μειώθηκε κατά 2,9 μονάδες ή 2,6% και έφτασε στις 106,2 μονάδες σε σύγκριση με 109,1 τον Οκτώβριο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 ο Δείκτης προκαταρκτικά υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.