Στην απόφαση να μην πραγματοποιηθούν το 2015 τεστ αντοχής (stress test) στις ευρωπαϊκές τράπεζες και να αρχίσει η προετοιμασία για τη διενέργεια των επόμενων τεστ, το 2016, κατέληξε το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), κατά τη συνεδρία του στις 24 Φεβρουαρίου 2015.

Αντί της διενέργειας άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων το 2015, η ΕΑΤ θα τρέξει μια διαφανή άσκηση, όπως αυτή που διενεργήθηκε το 2013, η οποία θα παρέχει λεπτομερή στοιχεία για τον ισολογισμό και τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών της ΕΕ, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση η ΕΑΤ, η οποία σημειώνει πως η απόφαση αυτή έχει κοινοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η απόφαση να μην διενεργηθούν πανευρωπαϊκά τεστ αντοχής το 2015 προήλθε, σύμφωνα με την ΕΑΤ, από την αναγνώριση της προόδου που έκαναν οι τράπεζες στην ΕΕ προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας ανταποκρινόμενες στα αποτελέσματα από την αξιολόγηση το 2014 της ποιότητας του ενεργητικού τους (AQR) και των τεστ αντοχής.

Επιπλέον, αναφέρει ότι αυτών των προσπαθειών, προηγήθηκαν οι αντλήσεις κεφαλαίων που διενεργήθηκαν για αρκετά χρόνια ως αποτέλεσμα της άσκησης ανακεφαλαιοποίησης που διενήργησε η ΕΑΤ το 2011/12 και η οποία οδήγησε τις τράπεζες της ΕΕ να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαιά τους με συνολικό ποσό πέρα των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ και να ξεκινήσουν τα τεστ αντοχής του 2014 με τον δείκτη των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων τους (CET1) στο 11,5%.

Το CET1 των μεγαλύτερων τραπεζών της ΕΕ ανέρχεται σήμερα πέρα του 12%, έναντι 9,2% που ήταν το Δεκέμβριο του 2011.