Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια προώθησης της δημιουργίας του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου (ΕΤΠ) για σκοπούς ανάπτυξης στην περιοχή Πεντακώμου, της Επαρχίας Λεμεσού, δέχεται Καταρχάς Δηλώσεις Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις / Οργανισμούς που επιθυμούν να εγκατασταθούν και αναπτύξουν δραστηριότητες στο ΕΤΠ, και από επενδυτές που επιθυμούν να αναλάβουν τη δημιουργία και λειτουργία του ΕΤΠ.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.