Δημοπρασία γραμματίων του δημοσίου ύψους €200.000.000 με ημερομηνία έκδοσης την 6η Μαρτίου 2015 και ημερομηνία λήξης την 5η Ιουνίου 2015, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 3 Μαρτίου 2015, από τις 8:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ.

Αποδεκτές θα γίνονται προσφορές που θα υποβληθούν στις 3 Μαρτίου 2015 μεταξύ των ωρών 8:30 – 11:30 π.μ. Προσφορές που θα υποβληθούν πριν ή μετά από την πιο πάνω χρονική περίοδο είναι άκυρες.

Τα γραμμάτια δημοσίου δεν φέρουν επιτόκιο.

Τα γραμμάτια που θα διατεθούν μέσω της δημοπρασίας θα εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγμάτευση στις 6 Μαρτίου 2015.