Το Υπουργείο Ενέργειας διοργανώνει Δημόσια Διαβούλευση για την ετοιμασία του νέου σχεδίου με τίτλο «Δημιουργία, Ανάπτυξη και Διαχείριση Συνεργατικών Σχηματισμών και Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων / Συστάδες Επιχειρήσεων (Clusters)» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14.00-17.00 στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία.

Η Δημόσια Διαβούλευση γίνεται με σκοπό τη μελέτη και συζήτηση των όρων / προϋποθέσεων που έχουν οριστεί στο προσχέδιο του Οδηγού του Σχεδίου, η ανταλλαγή απόψεων και η καταγραφή των εισηγήσεων από τις επιχειρήσεις με στόχο την μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του.

Όσα μέλη της ΟΕΒ έχουν απόψεις / εισηγήσεις για το προσχέδιο μπορούν να τις αποστείλουν στην ΟΕΒ (mgregoriou@oeb.org.cy) μέχρι τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου για να διαβιβαστούν στο Υπουργείο.