Βρείτε εδώ επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αναφορικά με δυο νομοσχέδια για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις/ σχόλια το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2014 στο Γενικό Λογιστήριο ckyriakides@treasury.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσετε απευθείας με το Γενικό Λογιστήριο (φ/διΧρίστο Κυριακίδη, τηλέφωνο 22602268).