Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία του προσχεδίου «Ο περί Καθορισμού των Τεχνικών Προδιαγραφών Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διάταγμα του 2015» το οποίο αφορά στην εφαρμογή του προτύπου BS 7671:2008 (17η έκδοση των Κανονισμών του ΙΕΤ) περιλαμβανομένης της αναθεώρησης αριθμός 3 (Amendment 3:2015).

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε το διάταγμα να προωθηθεί για νομοτεχνική επεξεργασία, παρακαλώ όπως τυχόν σχόλια να αποσταλούν γραπτώς στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Κωνσταντίνο Ανθούλη, canthoulis@ems.mcw.gov.cy) μέχρι την 31 Ιουλίου, 2015.