Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων σε ανακοίνωσή του ενημερώνει τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο έχει υποβληθεί πρόταση για εισαγωγή νέου περιορισμού στη χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών (γνωστών ως Σιλοξανίων) και έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση.

Ο προτεινόμενος περιορισμός αφορά την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης των Σιλοξανίων D4 ή D5 ως ουσιών ή σε μείγματα, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1 % κατά βάρος, σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας τα οποία ξεβγάζονται σε συνηθισμένες συνθήκες χρήσης (π.χ σαμπουάν και κρέμες μαλλιών, αφρόλουτρα, προϊόντα αφαίρεσης μακιγιάζ, οδοντόκρεμες κ.ά).

Ο προτεινόμενος περιορισμός αναμένεται να ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH) τουλάχιστον δύο χρόνια μετά που θα τεθεί σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι τα Σιλοξάνια είναι μια ομάδα οργανικών χημικών ουσιών που πληρούν τα κριτήρια για ταξινόμησή τους ως Άκρως Ανθεκτικές και Άκρως Βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες με σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απελευθέρωση και έκλυση αυτών των ουσιών στο νερό με αποτέλεσμα τη συσσώρευσή τους σε υδατικά ιζήματα και ακολούθως βιοσυσσώρευσή τους μέσω της τροφικής αλυσίδας. Ο προτεινόμενος περιορισμός θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της παρουσίας τέτοιων χημικών ουσιών στο νερό και τα υδατικά ιζήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν περισσότερη πληροφόρηση και να υποβάλουν σχόλια και δεδομένα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA):

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων είναι η 18η Δεκεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405611, 22405609 και 22405608.