Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει ετοιμάσει τροποποιητικό νομοσχέδιο για σκοπούς μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών όπως προνοούνται στους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2015 προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και πληροφορεί το κοινό ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο του πιο πάνω τροποποιητικού Νομοσχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.