Βρείτε εδώ ανακοίνωση σχετικά με τους εναρμονιστικούς Κανονισμούς με τίτλο: «Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών μικρής κλίμακας συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) Κανονισμοί του 2014»