Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στις 8 Νοεμβρίου 2013, ο οργανισμός Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ανακοίνωσε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις, ως ακολούθως:


P1022 Primary Production and Processing Requirements for Raw Milk Products;

P1017 Microbiological Limits for Foods material in particular Listeria monocytogenes.

Στην ιστοσελίδα του FSANZ , υπάρχουν σχετικά έγγραφα και διευκρινήσεις για τις πιο πάνω προτάσεις.

Στο παρόν στάδιο, δεν είναι γνωστό με ποιο τρόπο και πότε θα εφαρμοστούν τα σχετικά μέτρα, ούτε αν η Αυστραλία θα γνωστοποιήσει τα μέτρα αυτά στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα μέλη του οργανισμού να υποβάλουν απόψεις/ενστάσεις).

Μέχρι τις 20.12.13 οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν το Υπουργείο εάν και με ποιο τρόπο θα επηρεαστούν οι εξαγωγές χαλουμιού από ενδεχόμενη εφαρμογή των προτάσεων του FSANZ, προκειμένου να διαμορφωθεί έγκαιρα η θέση της Κύπρου και να υπάρξει σχετική συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλούμε όπως η απάντηση σας μας αποσταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gtsiamettis@mcit.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιώργο Τσιαμέττη στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τηλ. 22 867228