Βρείτε εδώ για ενημέρωση σας επιστολή του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στην Πρετόρια (Νότιος Αφρική) με ιστοσελίδες όπου ανακοινώνονται οι Δημόσιες Προσφορές σε διάφορες χώρες της περιοχής.