Σύμφωνα με τον ύπατο αρμοστή της Κύπρου στο Νέο Δελχί, στην ιστοσελίδα http://www.documents.gov.lk/BidNotice/index.html δημοσιεύονται όλες οι δημόσιες προσφορές που προκηρύσσει η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα.