Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία νέων, καινοτόμων ανεξάρτητων επιχειρήσεων με παγκόσμια προοπτική (start-ups), οι οποίες βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους με έμφαση στις web-based επιχειρήσεις, καθώς και στις επιχειρήσεις που βασίζονται σε νέα γνώση και υψηλή τεχνολογία.

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να απαρτίζονται από 2-5 μέλη, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι φοιτητής ή απόφοιτος (alumni) του CIIM.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αποτελείται από την κατάρτιση μιας σύντομης περιγραφής της επιχειρηματικής ιδέας (Business Concept Statement) ακολουθούμενη από μια παρουσίαση 5 λεπτών στην επταμελή κριτική επιτροπή.

Το δεύτερο στάδιο, το οποίο θα είναι ανοικτό μόνο για τις ομάδες που θα περάσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο, αποτελείται από την κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου 20 σελίδων ακολουθούμενου από μια παρουσίαση 10 λεπτών στην επταμελή επιτροπή που θα είναι ανοικτή για το κοινό.  

Μεταξύ των φάσεων 1 και 2, οι επιτυχημένες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν υποστήριξη για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου τους από μία ομάδα έμπειρων μεντόρων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του CIIM, συνεργαζόμενων εταίρων και ατόμων με εμπειρία στη δημιουργία επιχείρησης.

Ως προθεσμία για την υποβολή της σύντομης περιγραφής της επιχειρηματικής ιδέας έχει καθοριστεί η 10η Νοεμβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και ηλεκτρονική υποβολή ιδέας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα  http://www.ciim.ac.cy/general.html ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22462246.

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας CIIM, ENTICE μπορεί να υποστηρίξει στην δικτύωση μελών για την δημιουργία ομάδας.

Το ENTICE έχει ως στόχο του να δράσει ως καταλύτης στη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω της παροχής συμβουλών, της κατάρτισης, της καθοδήγησης και της παροχής υπηρεσιών τύπου ACCELERATOR, να παρέχει εξειδικευμένη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας και να διενεργεί ακαδημαϊκή έρευνα και έρευνα πεδίου.