Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στα πλαίσια της ΔΕΣΜΗΣ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010, προκηρύχθηκε το Κοινό Ερευνητικό Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ «Κύπρου – Ισραήλ».

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας των δύο χωρών. Μέσω του Προγράμματος προβλέπεται υποβολή κοινών προτάσεων ερευνητικών έργων από κυπριακούς και ισραηλινούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα των Έργων που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων, εφαρμογών ή και υπηρεσιών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται παράλληλα τόσο στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στην Κύπρο, όσο και στον αντίστοιχο οργανισμό από τη χώρα συνεργασίας (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry, Trade and Labour of Israel), και πρέπει να έχουν συγκεκριμένους στόχους, να τεκμηριώνουν το αμοιβαίο ενδιαφέρον των ερευνητικών ομάδων των δύο χωρών και να αναδεικνύουν τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης συνεργασίας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 10η Απριλίου 2014 και ώρα 15:00. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στις 500,000 Ευρώ και αφορά σε έργα διάρκειας μέχρι δύο χρόνων και προϋπολογισμού 100,000 Ευρώ από το ΙΠΕ.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε Έργα Βιομηχανικής Έρευνας και από κυπριακής πλευράς στο Δίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (Συμβουλευτικές Εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής).

Στις επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδότησης ΙΠΕ συμπεριλαμβάνονται Αμοιβές Νέων Ερευνητών, Μετακινήσεις προς τη Χώρα Συνεργασίας, Αγορά Εξοπλισμού, Διάχυση Αποτελεσμάτων, Αναλώσιμα και Υπερκεφαλικά.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση του Έργου και των φορέων από τη χώρα συνεργασίας είναι επιπρόσθετη και καλύπτεται από τους οικείους αρμόδιους οργανισμούς του Ισραήλ.

Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Γεωργία Κλεάνθους (τηλ. 22205000, email: gkleanthous@research.org.cy).