Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τις θέσεις/επιδιώξεις της σε πέντε σημαντικούς τομείς των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για σύναψη περιεκτικής εμπορικής συμφωνίας με την ονομασία «Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση» (TTIP).

Τα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί, περιλαμβάνουν προτάσεις για σύγκλιση των κανόνων και κανονισμών που ισχύουν σε ΕΕ και ΗΠΑ, στους πιο κάτω τομείς:

– Χημικά
– Καλλυντικά προϊόντα
– Φαρμακευτικά προϊόντα
– Μηχανοκίνητα οχήματα
– Προϊόντα Κλωστοϋφαντουργίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καλεί όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, όπως μελετήσουν τα έγγραφα και αποστείλουν τυχόν σχόλια/απόψεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού