Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τον Ιούλιο 2013 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για σύναψη περιεκτικής εμπορικής συμφωνίας με την ονομασία «Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση» (TTIP). Οι διαπραγματεύσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα δύο μέρη αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 1/2 του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ και το 1/3 του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου. Η συμφωνία θα καλύψει διάφορους τομείς που άπτονται του εμπορίου, όπως -μεταξύ άλλων- το εμπόριο προϊόντων, το εμπόριο υπηρεσιών, τις επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την επίλυση εμπορικών διαφορών.

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των επιχειρήσεων για το περιεχόμενο και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει σχετική ιστοσελίδα η οποία διατίθεται και στα ελληνικά. Για πρόσβαση στην ιστοσελίδα κάντε κλικ εδώ.

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει σχετικό λογαριασμό στο Twitter (@EU_TTIP_team) με στόχο να διευκολύνει την απευθείας επικοινωνία με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανωμένα σύνολα.

Τέλος, ενόψει του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων (16-20 Δεκεμβρίου 2013), βρείτε εδώ ενημερωτικό έγγραφο με τα κανάλια επικοινωνίας από τα οποία θα ανακοινώνονται τα σχετικά αποτελέσματα.