Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων της Διατλαντικής Συνεργασίας Εμπορίου και Επενδύσεων ΕΕ-ΗΠΑ (TTIP), οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο 2013, οι δυο πλευρές έχουν δεσμευθεί να διερευνήσουν πώς μπορεί να καταστεί ευκολότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να επωφεληθούν από τα κέρδη της ΤΤΙΡ καθώς οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν την πλειοψηφία των εργαζομένων τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ.

Ως μέρος της προσπάθειας να εξασφαλιστεί ότι οι ΜΜΕ είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που θα παρέχει η συμφωνία, οι διαπραγματευτές συζητούν την ένταξη ενός κεφαλαίου αφιερωμένο σε θέματα ΜΜΕ το οποίο θα μπορούσε να θεσπίσει μηχανισμούς συνεργασίας για διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στο διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις καθώς και τρόπους ενημέρωσης των επιχειρήσεων ώστε να κατανοήσουν τις διατάξεις της συμφωνίας.

Η ΕΕ και ΗΠΑ δημοσίευσαν έγγραφο με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορούν να επωφεληθούν από τη συμφωνία, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να βοηθήσουν τις ΜΜΕ να το πράξουν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων TTIP. Βρείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.