Τα αποτελέσματα της 14ης (βρείτε εδώ) και 15ης έκδοσης (βρείτε εδώ) του Δείκτη Τιμών Ακινήτων του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ) και το Σύνδεσμο Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ), δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο δείκτης παρακολουθεί τις τιμές και τα ενοίκια των ακινήτων σε όλες τις επαρχίες και βασίζεται σε μεθοδολογία που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Reading, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, ο Δείκτης Τιμών Ακινήτων κατέγραψε σημαντικές μειώσεις παγκύπρια σε όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές, με τις τιμές πώλησης και ενοικίων να εμφανίζουν πτώση. Η Λευκωσία και η Λεμεσός βρέθηκαν στη δυσμενέστερη θέση, καθώς ήταν οι λιγότερο επηρεαζόμενες περιοχή μέχρι και το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Σε τριμηνιαία βάση, το πρώτο τρίμηνο του 2013 παγκύπρια, οι τιμές για κατοικίες, τόσο για σπίτια, όσο και για διαμερίσματα, παρουσίασαν πτώση της τάξης του 5.4% και 4.4% αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην Πάφο (8.8% για τα διαμερίσματα) και στη Λευκωσία (7.8% για τα σπίτια). Παγκύπρια, οι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσο όρο 7.4%, των γραφείων κατά 4.1% και των αποθηκών κατά 5.4%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2012, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 10.6%, των σπιτιών κατά 7.6%, των καταστημάτων κατά 19.3%, των γραφείων 10.9% και των αποθηκών κατά 12.4%.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παγκύπρια, οι τιμές για κατοικίες, τόσο για σπίτια, όσο και για διαμερίσματα, παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση της τάξης του 4.2% και 5.0% αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στην Αμμόχωστο (6.7% για τα διαμερίσματα) και στη Λάρνακα (9.2% για τα σπίτια). Παγκύπρια, οι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσο όρο 7.8%, των γραφείων κατά 4.4% και των αποθηκών κατά 5.9%. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεύτερο τρίμηνο του 2012, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 12.6%, των σπιτιών κατά 11.2%, των καταστημάτων κατά 23.3%, των γραφείων 13.0% και των αποθηκών κατά 14.8%.

Σε ότι αφορά τη μέση τιμή ενοικίασης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασε τριμηνιαία πτώση 3.7% στα διαμερίσματα, 2.6% στα σπίτια, στα καταστήματα 9.0%, στις αποθήκες 7.6% και στα γραφεία 5.2%. Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του πρώτου τριμήνου του 2012, οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 9.1% για τα διαμερίσματα, 7.3% για σπίτια, 20.7% για καταστήματα, 9.9% για γραφεία και 16.2% για αποθήκες.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η πτωτική τάση συνεχίστηκε σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσιάζοντας τριμηνιαία πτώση 5.2% στα διαμερίσματα, 5.4% στα σπίτια, στα καταστήματα 12.0%, στις αποθήκες 7.1% και στα γραφεία 8.8%. Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του δεύτερου τριμήνου του 2012, οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 12.0% για τα διαμερίσματα, 11.9% για σπίτια, 28.3% για καταστήματα, 15.9% για γραφεία και 19.4% για αποθήκες.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013, όλες οι κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές εξακολούθησαν να επηρεάζονται, με αυτές που κατέγραψαν πρώτες τη μεγαλύτερη πτώση στον τομέα των ακινήτων, τώρα να έχουν το χαμηλότερο ρυθμό μείωσης.

Σε ότι αφορά την απόδοση των επενδύσεων, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013, οι αποδόσεις βρίσκονταν στο 3.9% για διαμερίσματα, 2,0% για σπίτια, 5.9% για καταστήματα, 4.5% για αποθήκες και 4.6% για γραφεία. Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2013, οι αποδόσεις βρίσκονταν στο 3.8% για διαμερίσματα, 2,0% για σπίτια, 5.6% για καταστήματα, 4.5% για αποθήκες και 4.3% για γραφεία.

Η παράλληλη μείωση των τιμών αλλά και των ενοικίων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός σκηνικού σχετικής σταθερότητας και μειωμένων αποδόσεων. Αυτό υποδεικνύει πως υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω διακυμάνσεις, αφού υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της απόδοσης και του επενδυτικού ρίσκου.

Σύμφωνα με τον Παύλο Λοΐζου, MRICS, «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, η κυπριακή οικονομία επηρεάστηκε από την περαιτέρω επιβράδυνση που καταγράφηκε (ετήσια μείωση του ΑΕΠ κατά 3.3%), την αύξηση της ανεργίας (ανήλθε στο 15,8% κατά τον Μάρτιο του 2013), τη συνεχόμενη αναταραχή στον εγχώριο τραπεζικό και οικονομικό τομέα, καθώς επίσης και από τις συνέπειες της πολιτικής αβεβαιότητας λόγω των Προεδρικών Εκλογών. Το τέλος του τριμήνου σημαδεύτηκε από τις αποφάσεις του Eurogroup στις 15 και 27 Μαρτίου για το «bail-in» των καταθετών των δύο μεγάλων τραπεζών, το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας και την επιβολή σημαντικών περιορισμών. Η τάση αβεβαιότητας συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, αφού η κυπριακή οικονομία κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τις αποφάσεις του Eurogroup. Οι συνέπειες αυτών των αποφάσεων εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, όπου δεν επιτρεπόταν τραπεζική χρηματοδότηση και οι καταθέσεις ήταν μπλοκαρισμένες στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και την αναταραχή στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, υπήρχε έλλειψη συναλλαγών κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. Οι εγχώριοι αγοραστές, ιδιαίτερα, ήταν πιο οξυδερκείς, καθώς η αύξηση της ανεργίας και οι χειρότερες προοπτικές της τοπικής οικονομίας οδήγησαν σε απότομη μείωση του ενδιαφέροντος. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι ήταν ανέφικτο να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις ή στις καταθέσεις τους».

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Πετρίδη, MRICS, Πρόεδρο του ΣΕΕΑΚ, «Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 η οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Κύπρο ήταν ασταθής, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα του κράτους υποβαθμιζόταν. Τα γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί το Μάρτιο, με την αναδιάρθρωση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών και το ‘κούρεμα’ καταθέσεων, είναι πρωτόγνωρα. Η αστάθεια στην αγορά, η έλλειψη ρευστότητας, αλλά και η έλλειψη συναλλαγών/αγοραπωλησιών, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τις αξίες των ακινήτων. Η νέα τάξη πραγμάτων έχει επηρεάσει την κτηματαγορά και τις αγοραπωλησίες κυρίως λόγω της έλλειψης ρευστότητας και εμπιστοσύνης. Η αγορά αναμένεται να συνεχίσει τη πτωτική πορεία ενώ ξένοι επενδυτές έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακίνητα εκμεταλλευόμενοι τα προβλήματα της αγοράς».

Η μεθοδολογία και τα πορίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του RICS www.joinricsineurope.eu/en/na/view/rics-cyprus