Εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την Ελληνική Οικονομία – Οικονομία & Επιχειρήσεις με τίτλο «Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θέμα τιμής για την ελληνική οικονομία» ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2015.

Επισκόπηση Δελτίου

Η άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων προϋποθέτει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα, που σε μεγάλο βαθμό είναι συνάρτηση της έγκαιρης ανακεφαλαιοποίησής του. Αξίζει να τονιστεί ότι τα τελευταία 2 χρόνια πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ύψους €8,5 δις. Οι επενδύσεις αυτές σήμερα κινδυνεύουν να εξαϋλωθούν στέλνοντας εξαιρετικά αρνητικά μηνύματα στους ξένους επενδυτές για τις επενδυτικές προοπτικές και τις ευκαιρίες στη χώρα. Είναι προφανές ότι ο τρόπος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα αποτελέσει αντικείμενο έντονων διαπραγματεύσεων καθώς αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας και προτεραιότητας. Επιτάσσεται, συνεπώς, να πεισθούν οι σημερινοί μέτοχοι των τραπεζών να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους συνεισφέροντας νέα κεφάλαια, ενδεχομένως με κάποιες εγγυήσεις για την αδιατάρακτη από εδώ και εμπρός πορεία της τρίτης και τελευταίας ευκαιρίας για σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σε ένα τέτοιο εγχείρημα, τυχόν αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος προς απρόβλεπτες κατευθύνσεις είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες πελάτες των τραπεζών.

Η πορεία προς την κορύφωση της πολιτικής αβεβαιότητας αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στην κατάρρευση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης τον Ιούλιο καθώς και στα στοιχεία Ιουνίου για το ύψος των καταθέσεων και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, την ώρα που οι τιμές εμπορικών ακινήτων έδειχναν σημάδια σταθεροποίησης, τα ενοίκια συνέχιζαν να υποχωρούν με γρήγορους ρυθμούς κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2014. Η καλή πορεία των εσόδων από ταξιδιωτικό συνάλλαγμα τον Μάιο υπογραμμίζει για άλλη μια φορά τις θετικές προοπτικές της φετινής τουριστικής περιόδου, ενώ, από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτη είναι η μείωση της χωρητικότητας του ελληνικού εμπορικού στόλου, για πρώτη φορά από το 2005.