Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2013, έφτασε τα 46.109 πρόσωπα σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Φεβρουάριο 2013 αυξήθηκε στα 40.723 πρόσωπα σε σύγκριση με 40.340 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2012 σημειώθηκε αύξηση 8.235 προσώπων ή 21,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.982 ανέργων), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.436), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 961), των κατασκευών (αύξηση 679), της μεταποίησης (αύξηση 646), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 630 ανέργων.