Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης “Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων”, που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2014, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ήταν:

(α) Ο συνολικός αριθμός των νεοεγγραφέντων οχημάτων σημείωσε αύξηση 20,9% τους πρώτους έξι μήνες του 2014 και έφτασε στις 11.190, σε σύγκριση με 9.258 κατά την ίδια περίοδο του 2013.

(β) Οι εγγραφές ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 27,0% και έφτασαν στις 8.414, σε σύγκριση με 6.627 που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2013. Από το σύνολο των ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν, 4.019 ή 47,8% ήταν καινούρια και 4.395 ή 52,2% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές των εμπορικών και φορτηγών αυτοκινήτων έφτασαν τις 936 σε σύγκριση με 835 που ήταν το 2013, σημείωσαν δηλαδή αύξηση 12,1%.

Τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 16,5% και έφθασαν τα 789, από 677 το 2013.

Τα βαριά φορτηγά μειώθηκαν κατά 22,9% σε 91 κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, από 118 το 2013.

Οι Ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) αυξήθηκαν κατά 40,0% σε 56 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, από 40 την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2013.

(δ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων<50(κ.ε.) αυξήθηκαν κατά 2,6% και έφτασαν τις 120, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, σε σύγκριση με 117 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

(ε) Οι εγγραφές μοτοσικλετών>50(κ.ε.) αυξήθηκαν κατά 27,5% και έφτασαν τις 1.072 τους πρώτους έξι μήνες του 2014, σε σύγκριση με 841 την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Η ΄Εκθεση πωλείται στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς €6,50 το αντίτυπο. Επίσης η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας http//www.cystat.gov.cy .